Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Το έργο «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Δεδομένων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» έχει στόχο:

  • το σχεδιασμό και
  • την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εργαλείων
αξιοποιήσιμων ενδοσχολικά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, για την εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2014.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση.
Για οποιοδήποτε σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μας.
earthlab@uoi.gr


Ενημερωθείτε για το έργο
Δείτε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
Επικοινωνήστε μαζί μας
top